Categorii conceptuale ale emoţiilor redate de expresii frazeologice somatice în limbile engleză, română şi rusă

  • Viorica LIFARI

Résumé

Expresiile frazeologice ce includ o componentă somaticăprezintă o sursă lingvistică de valoare pentru elaborarea unui studiu asupra culturii spirituale în diferite limbi.În prezenta lucrare ne-am propus o abordare din perspectiva lingvisticii cognitive a expresiilor frazeologice somatice care exteriorizează variate concepte emotive în limbile engleză, română şi rusă. Exemplele au fost selectate din dicţionare şi clasificate după „imaginea părţilor corpului omenesc” care se asociază cu o anumită categorie conceptuală emotivă. Metodologia de cercetare a materialului factologic se bazează, pe de o parte, pe criteriile semantice propuse de profesorul american G. Lakoff pentru metafora conceptuală, adică metoda schemelor imagistice, utilizatăpe larg de savanta poloneză A. Wierzbicka în studiile sale despre universalitatea/neuniversalitatea conceptelor emotive în mai multe limbi şi culturi şi, pe de altă parte, pe metoda rolurilor semantice introdusă circuitul științific de savantul Ch. Fillmore pentru diversificarea actorilor participanţi într-un scenariu cognitiv.În urma elaborării prezentului studiu am identificat asemănărişi deosebiri culturale specifice în conceptualizarea categoriilor conceptuale emotive, redate de expresiile frazeologice somatice în cele trei limbi de lucru şi am scos în evidenţă diferite „imagini ale părţilor corpului uman” care transmit categorii conceptuale ale emoţiilor în limbile engleză, română şi rusă.
Publié-e
2018-10-10
Rubrique
Articles