საბავშვო ლიტერატურაში გამოყენებული ონიმების ეტიმოლოგიური კვლევა ფსი

  • ნინო გურგენიძე

Résumé

საბავშვო ლიტერატურული ნაწარმოები განსხვავებულ, სპეციფიკურ ხასიათს ატარებს, რომლითაც მწერლის ორიგინალობა და ინდივიდუალიზმი ვლინდება.
Publié-e
2018-10-10
Rubrique
Articles