ქართული მრავალხმიანობის ფენომენი

  • თამაზ გაბისონია

Résumé

ქართული ტრადიციული მუსიკა, როგორც ქართული კულტურის სავიზიტო ბარათი საზღვარგარეთელ მუსიკის მცოდნეთა და მოყვარულთა შორის, გამოკვეთილი ინტერესით სარგებლობს. მისი რა თავისებურებები იპყრობს ასეთ ყურადღებას? განვითარებული მუსიკალური ენა თუ ეგზოტიკა? ეს საკითხი მიგვიყვანს მსჯელობამდე, თუ რა პრიორიტეტებს ვირჩევთ და როგორია ჩვენი განწყობა ეთნიკური მუსიკის მოსმენისას. საინტერესოა, რომელი მუსიკალური გამომსახველობითი ხერხებით შემუშავებული „ეთნიკური ბგერათიდეალის“ როგორი ნიმუშები მიგვანიშნებს მუსიკალური რელატივიზმის რიგში გამორჩეულ ფენომენზე.
Publié-e
2018-10-10
Rubrique
Articles