Consideraţii asupra dificultăţilor de traducere a terminologiei

Elena VARZARI

Résumé


Rezumat: Traducerea reprezintă o activitate naturală, care este considerată o componentă fundamentală a procesului de comunicare între reprezentanții diverselor națiuni. De fapt, este o mediere culturală care implică cel puțin două limbi diferite. E lucru cunoscut că, traducerea ca știință a devenit o disciplină fundamentală, cu o bază teoretică solidă. Traducerea este unul dintre conceptele de bază ale sferei de schimb de informații, căreia i-au fost date mai multe definiții de către diverși teoreticieni. Putem afirma că ea este caracterizată ca proces, ca rezultat al acestui proces, ca orientare socială de comunicare inter-linguală și ca abilitate. Traducerea este o activitate intelectuală creativă, care denotă transmiterea informațiilor dintr-o limbă-sursă într-o limbă- țintă. Traducerea este, de asemenea, considerată o activitate destul de complicată, deoarece, uneori, este problematic să găsești un echivalent adecvat pentru anumiți termeni. Iată de ce, noțiunea de echivalență este pusă în discuție de cercetătorii din sfera respectivă, ca fiind una dintre conceptele cheie ale teoriei traducerii. Fără îndoială, echivalența este foarte importantă atunci când este tradus un text științific. Acest articol este o încercare de a trata unele probleme cu care se confruntă traducătorii când lucrează asupra unor astfel de texte. Articolul prezintă câteva caracteristici ale stilului științific, după Solomon Marcus. Sunt evidențiate, de asemenea, o serie de aspecte de o importanță deosebită pentru specialiștii, care se ocupă de traducerea textelor academice. 


Texte intégral :

PDF

Renvois

  • Il n'y a présentement aucun renvoi.