Spațiul (multi)lingvistic al orașului Chișinău prin prisma simbolicului, graficului și cromaticului

  • Irina DOMENTI

Résumé

Rezumat: Peisajul lingvistic este în strânsă legătură cu obiectele care marchează spațiul public. Prezentul articol abordează teoriile semiotice în contextul interacțiunii mai multor limbi din cadrul peisajului lingvistic al orașului Chișinău. Crearea semnelor urbane ține de imaginarul lingvistic. Se propune analiza diferitor moduri de reprezentare a semnelor verbale precum cele simbolice, grafice și cromatice.
Publié-e
2019-10-28
Rubrique
Articles