ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია - Health Policy Economics and Sociology

ჟურნალი "ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია" არის რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი. ჟურნალი მიზნად ისახავს ჯანდაცვის პოლიტიკის, ჯანდაცვის ეკონომიკის, ჯანდაცვის სოციოლოგიისა და სადაზღვევო საქმის სფეროში სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობას, კვლევათა დონის ამაღლებას და განვითარებას, სამეცნიერო მიღწევების პოპულარიზაციას; ახალგაზრდა მკვლევრებისა და მეცნიერებისათვის ხელის შეწყობას მათი სამეცნიერო შესაძლებლობების გამოვლენაში; უახლესი სამეცნიერო ინფორმაციის პუბლიკაციისა და სამეცნიერო წრებრუნვაში ჩართვის დაჩქარებას; საინტერესო იდეებისა და კვლევითი საკითხების მიწოდება დაინტერესებული საზოგადოებისათვის; სპეციალისტებისათვის შესაძლებლობის მიცემა, გამოთქვან თავიანთი მოსაზრებები ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ ჯანდაცვის სფეროში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით.

ჟურნალს გამოსცემს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჯანდაცვისა და დაზღვევის ინსტიტუტი

რედაქტორი: თენგიზ ვერულავა - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ჯანდაცვისა და დაზღვევის ინსტიტუტის დირექტორი

 

Health Policy, Economics and Sociology (HPES journal) is a peer-reviewed scientific journal, which was founded in 2014 with the support of Health Policy and Insurance Institute of Ilia State University. Journal aims to provide an opportunity for publication of high quality research work especially related to the field of Health Policy, Insurance, Health Economics and Finance, Health Sociology and Public Health sector. Further, it aims to share and disseminate the empirical research findings with academia, health care & insurance industry, and health related financial policy & decision makers with an approach to incorporate the research recommendations for the benefit of one and all.

The journal is being published by the Institute of Health Policy & Insurance, Ilia State University, Georgia.

Editor: Tengiz Verulava - Professor at Ilia State University, Head of the Center of Health Policy & Insurance at Ilia State University


Journal Homepage Image

No 1 (2017): ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია

Table of Contents

სტატიები

მარიამ მამულაშვილი, თენგიზ ვერულავა
PDF
ნატა ყაზახაშვილი, თინათინ მანჯავიძე, ნატო ფიცხელაური, პაატა იმნაძე, ნინო ჩიხლაძე
PDF
ხატია გიორგობიანი, ნატა ყაზახაშვილი, ნატო ფიცხელაური, ლაშა ლორია, ნინო ჩიხლაძე
PDF
ნანა დაბრუნდაშვილი, მეგი ბულია, მეგი ასათაშვილი, მედეა ალადოშვილი, სოფი ხაჩიძე, დაჩი პაპოშვილი
PDF
თეიმურაზ ბეჟანიძე, მარიამ გულიაშვილი, თორნიკე შევარდნაძე
PDF
გიგა კარაპეტიანი, მარიამ ბრაგვაძე, ქრისტინა ბარდაველიძე, მეგი ახალკაცი
PDF
გვანცა დავითელაშვილი, დალი მელიქიძე, დავით ონეზაშვილი, მიხეილ ქურდაძე
PDF
საბა ჩიხლაძე, მარიამ ალელიშვილი, ანა მუშკუდიანი
PDF
ირინე მელქაძე, მარიამ ვარამაშვილი, ქეთი მახარაშვილი, გიორგი ჩხაიძე, ანი მამულია
PDF
თეკლა ზუხბაია, ლევან ილარიანი
PDF
ქეთო ტაბატაძე, ანანო შაყულაშვილი
PDF
ნიკოლოზ სურმავა, ცოტნე ციცხვაია, მარიამ კვანჭიანი, სალომე ჭონიშვილი, მაია ჭანტურიძე
PDF
ნუცა წამალაშვილი, ანი წამალაშვილი
PDF
ირმა თავართქილაძე, ლიკა დიდებაშვილი, ანა შალამბერიძე, ნათია გობეჯიშვილი, ანა გორთამაშვილი, ნია ხუროშვილი
PDF