საბავშვო ლიტერატურაში გამოყენებული ონიმების ეტიმოლოგიური კვლევა ფსი

ნინო გურგენიძე

Résumé


საბავშვო ლიტერატურული ნაწარმოები განსხვავებულ, სპეციფიკურ ხასიათს ატარებს, რომლითაც მწერლის ორიგინალობა და ინდივიდუალიზმი ვლინდება.


Texte intégral :

PDF

Renvois

  • Il n'y a présentement aucun renvoi.