Studile despre traducere şi comparatismul modern

Sergiu PAVLICENCO

Résumé


Rezumat: Autorul pune în discuţie un şir de probleme legate de locul şi rolul traducerilor în studiile comparatiste tradiţionale şi cele moderne, evidenţiind nu numai abordarea sistemică a literaturii traduse şi poziţia literaturii traduse în cadrul unui polisistem literar, dar şi locul studiilor despre traduceri în comparatismul modern. 


Texte intégral :

PDF

Renvois

  • Il n'y a présentement aucun renvoi.