Contribuția lui Nicanor Rusu la traducerea şi receptarea literaturi Italiene în Basarabia

Irina TULBU

Résumé


Rezumat: La nivelul traducerilor din literatura italiană în spaţiul cultural basarabean s-a tradus foarte puţin. Excepţie sunt doar unele traduceri din literatura pentru copii şi adolescenţi realizate fie prin intermediul limbii ruse, fie a celei ucrainene. În R. S. S. M. traducerile erau absolut necesare, chiar dacă unele erau mai bune, altele mai puţin reuşite, tendinţa generală era aceea de a ajunge să rivalizeze cu originalul. Este regretabil faptul că, cei mai mulţi dintre traducători nici nu cunoşteau vreo limbă străină.

Un efort esenţial în traducerea şi receptarea literaturii italiene şi îmbogăţirea limbii şi culturii moldoveneşti ce se cuvine remarcat, îi revine Profesorului Nicanor Rusu. Italienist basarabean, discipol al lui Iorgu Iordan, asistent, între anii 1939-1940, la Catedra de Limbi romanice a Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. Din anul 1965 activează la Catedra de Filologie Spaniolă a Universităţii de Stat din Moldova în calitate de conferenţiar universitar. Distinsul italienist basarabean s-a enumerat printre puţinii traducători, din acea grea perioadă, care a pledat pentru traducerea operelor scriitorilor străini din original. În contextul dat trebuie menţionat meritul esenţial al lucrărilor traduse şi comentate de Nicanor Rusu, care constă în familiarizarea publicului larg, într-o manieră didactică, cu personalitatea şi biografia lui Dante Alighieri, cu creaţia literară şi receptarea ei în spaţiul cultural basarabean. 


Texte intégral :

PDF

Renvois

  • Il n'y a présentement aucun renvoi.