Moldova şi Bulgaria: Traducerile literare ca modalitate de dialog cultural

Emilia TARABURCĂ

Résumé


Rezumat: Cercetarea în cauză și-a propus drept scop urmărirea dialogului moldo-bulgar, realizat prin intermediul traducerii literare ca mediator între culturi care promovează circulația de idei și de valori, aceasta fiind cea mai complexă și complicată formă de traducere, deoarece presupune nu doar cunoașterea la perfecție a limbii străine, ci și a culturii țării donatoare în cel mai larg sens. Chiar dacă, în plan diacronic, începuturile acestui proces se urmăresc încă din perioada medievală târzie, atenția principală se acordă traducerilor din limba bulgară în română, realizate în a II-a jumătate a secolului XX. Se prezintă și se comentează ce s-a tradus, de ce s-a tradus, care au fost criteriile de selectare a operelor pentru traducere, care au fost problemele cu care s-au confruntat traducătorii, ce presupune ”traducerea traducerii”, cine au fost traducători, unde s-au publicat operele traduse etc. 


Texte intégral :

PDF

Renvois

  • Il n'y a présentement aucun renvoi.