Aspecte ale traducerii experimentului modernist in operele lui James Joyce

Veaceslav FILIMON

Résumé


Rezumat: Studiu reprezintă o incursiune asupra unor aspecte teoretice ale traducerii operei lui James Joyce din perspectiva traductologică și comparatistă. Sunt luate în discuție aspectele receptării textului literar la nivelul traducerilor literare, prin actualizare principalelor directii în domeniu începând cu mijlocul secolulul al XX-lea. Sunt enumerați factorii ce afectează traducerea și receptarea unui text literar într-o altă cultură. Deasemenea sunt enumerate și condițiile de conjunctură a traducerilor literare din România postbelică care au afectat modilitățile de traducere ale operelor lui Joyce pe paginile reviste Secolul XX. Studiu semnaleaza prezența unor inexatități de ordin stilistic și semantic, și procedeele de evitare ale acestora în traducerile care au fost facute mai târziu după Revoluția din 1989. 


Texte intégral :

PDF

Renvois

  • Il n'y a présentement aucun renvoi.