Literatura tradusă ca obiect al reprezentărilor sociale

Ivan PILCHIN

Résumé


Rezumat: În acest articol suntem preocupaţi de traducere ca instituţie importantă pentru procesul literar care presupune inclusiv politici, strategii de susţinere, promovare, difuzare a textelor traduse. Acest tip de activitate presupune existenţa mai multor politici naţionale de promovare a literaturilor în limbile şi în ţările străine. Cum funcţionează această instituţie în plan global? Care sunt efectele acesteia? Cine sunt cititorii, publicul, societatea consumatoare de literatură tradusă? Care sunt proiecţiile şi reprezentările pe care le producem traducând din alte literaturi şi fiind traduşi de alte literaturi – acestea sunt întrebările-obiective are cercetării. 


Texte intégral :

PDF

Renvois

  • Il n'y a présentement aucun renvoi.