Roşu şi Negru de Stendhal. Analiza comparativă a câtorva traduceri în limba română

Ana GHEORGHIȚA

Résumé


Rezumat: Datorită caracterului universal al mesajului său, romanul Roşu şi Negru este plasat de către istoricii literaturii printre cele mai frecvent traduse opere literare ale secolului al XIX-lea – peste 50 de limbi ale lumii, zeci de traducători, sute de ediţii. În al treilea deceniu al secolului XX, când a putut fi atestată o primă traducere a romanului, Cronica anului 1830 a lui Stendhal s-a instaurat relativ rapid, dar temeinic în contextul literar autohton. După versiunea lui George Dumitrescu (1927), au urmat cele ale lui Ion Marin Sadoveanu (1950) și Gellu Naum (1959), aceasta din urmă suportând multiple ediții revăzute şi devenind, astfel, o traducere canonică. Din pleiada de traducători români, care și-au dedicat talentul romanului Roșu și Negru, se evidențiază în mod special doi, ale căror versiuni au cunoscut cele mai numeroase editări și reeditări în diverse contexte socio-culturale. Ne referim la Gellu Naum și Irina Mavrodin. 


Texte intégral :

PDF

Renvois

  • Il n'y a présentement aucun renvoi.