Conceptualizarea evenimentelor de mişcare cauzată în engleză şi română

Olesea BODEAN-VOZIAN

Résumé


Domeniul evenimentelor de mișcare suscită continuu interesul lingviștilor. Prezentul studiu se axează pe unul din tipurile de evenimente, și anume evenimentele de mișcare cauzată și pe modul în care mișcarea cauzată este conceptualizată în engleză şi română, două limbi tipologic diferite, în interpretarea lui L. Talmy, care definește Cauza și Modul drept elementele externe, secundare ale unui eveniment de mișcare. În evenimentele de mișcare cauzată, Agentul realizează o acțiune ce provoacă translocarea în spațiu a Figurii de-a lungul unui Traseu, de la Sursă spre Țintă.

Diferențele tipologice dintre limbi la conceptualizarea mișcării cauzate pot genera dificultăți de traducere. În baza confruntării exemplelor din romanul «Stăpânul Inelelor» de J.R.R. Tolkien cu traducerea lor în limba română, se face o clasificare a evenimentelor de mișcare cauzată, ce permite constatarea atât a anumitor regularităţi comune în codificarea acestor evenimente (spre exemplu, tendința de a reda cu precădere Ținta în defavoarea Sursei), cât şi a diferenţelor dintre aceste limbi, care au impact asupra modului în care noi cartografiem și traducem evenimentele de mișcare cauzată dintr-o limbă în alta. 


Texte intégral :

PDF

Renvois

  • Il n'y a présentement aucun renvoi.