Studiu al categoriei afectivităţii prin prisma teoriilor sociolingvistice, psihologice şi culturale

Viorica LIFARI

Résumé


ultimii 30 de ani, perioadă în care manifestarea emoţiilor este cercetată în lingvistică, termenul de afectivitate, cunoscut mai întâi în psihologie, antropologie şi filozofie, a fost substituit prin termenul emoţie şi utilizat de savanţii care cercetează fenomenul în cauză într-o abordare interdisciplinară și transdisciplinară: în special în psiholingvistică, lingvistică antropologică, culturologie etc.

Teoriile savanţilor americani şi europeni cu privire la universalitatea emoţiilor, pe de o parte, şi specificul lor cultural, pe de altă parte, au trezit un interes sporit printre cercetători. În principiu, constatăm existența în studiile moderne a patru teorii de bază, centrate pe problematica emoțiilor, și anume: abordarea darwinistă, teoria lui W. James, metoda cognitivă şi cea socio-constructivistă. Investigaţia noastră vizează încercarea de a oferi un studiu comparat, rezultat din examinarea unor teorii cu privire la emoţii. Caracterul de sinteză al prezentului studiu este motivat de scopul principal, axat pe extragerea metodelor potrivite de cercetare a modului de exprimare a emoţiilor în culturile românească, engleză şi rusă. 


Texte intégral :

PDF

Renvois

  • Il n'y a présentement aucun renvoi.